Documents on a desk | LGI

Ochrona danych

LGI Logistics Group International GmbH i jej spółki stowarzyszone (LGI) – dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz zainteresowanie naszą firmą i naszymi usługami. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i ich poufne traktowanie. Zależy nam na tym, aby czuli się Państwo komfortowo i bezpiecznie odwiedzając naszą stronę internetową oraz we wszelkiej komunikacji i kontaktowaniu się z nami.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE-RODO) w celu realizacji istniejącego stosunku umownego oraz w kontekście transakcji biznesowych i inicjowania działalności gospodarczej, jeżeli wyrażono dobrowolną zgodę, stosownie do artykułu 6 ustęp 1 litera a) EU-DSGVO lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) EU-DSGVO. f) RODO UE. Jako podmiot odpowiedzialny zgodnie z Art. 4 ust. 7 EU-DSGVO chcielibyśmy również poinformować Państwa o ochronie danych, kiedy przechowujemy jakie dane i jak je wykorzystujemy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Zmiany w prawie lub zmiany w naszych wewnętrznych procesach firmowych powodują, że od czasu do czasu konieczne są korekty niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Prosimy o regularne zapoznawanie się z aktualnym oświadczeniem o ochronie danych na naszej stronie internetowej.

1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe to informacje o osobie fizycznej, której tożsamość została ustalona lub może zostać ustalona, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Informacje, których nie można powiązać z osobą fizyczną, nie są danymi osobowymi.

Przetwarzanie oznacza każdy proces wykonywany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub serię procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisja, dystrybucja lub jakakolwiek inna forma udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

Przetwarzamy dane osobowe osób nieletnich, ale tylko tych, które ukończyły 16 lat. Jeżeli małoletni nie ukończył jeszcze 16 roku życia, dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy i w zakresie, w jakim opiekun prawny małoletniego wyraził na to zgodę lub upoważnienie.

2. PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OGRANICZENIE CELU

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego online, podane przez Państwa dane ( adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy nie są już potrzebne do przetwarzania lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę, nasze serwery sieciowe przechowują między innymi informacje o używanej przez Państwa przeglądarce i systemie operacyjnym, stronie, z której nas Państwo odwiedzają, stronach, które Państwo odwiedzają na naszej stronie, dacie wizyty oraz ze względów bezpieczeństwa, np. w celu wykrycia ataków na nasze strony internetowe, adres IP przydzielony Państwu przez dostawcę usług internetowych.

Używamy Państwa danych osobowych do celów technicznej administracji strony internetowej, zarządzania klientami, ankiet i marketingu tylko w wymaganym zakresie. Oczywiście udział w takich zajęciach jest dobrowolny. Przekazywanie danych osobowych instytucjom i organom państwowym odbywa się wyłącznie w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa krajowego. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności.

3. APLIKACJA ONLINE I MOŻLIWOŚCI W GRUPIE LGI

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez spółki z grupy spółek LGI odbywa się w celu przygotowania aplikacji, procesu aplikacyjnego lub stosunku pracy, który może wynikać z procesu aplikacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 a), b ) lub f) Rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych („UE-RODO”). Przed zatrudnieniem obejmuje to porównanie danych osobowych (np. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość) kandydatów, których zatrudnienie rozważamy w wyniku procesu aplikacyjnego, z wpisami na listach sankcji, takich jak w szczególności Lista terrorystyczna UE w rozumieniu unijnych przepisów antyterrorystycznych. Służy to z jednej strony zawarciu umowy o pracę z zainteresowanymi kandydatami, a z drugiej strony wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na grupie spółek LGI [art. 6 ust. 1 lit. c) UE-RODO] , gdyż przepisy ustawowe wymagają świadczenia usług finansowych, w tym wypłaty wynagrodzenia, osobom znajdującym się na odpowiednich listach sankcyjnych. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 f) EU-DSGVO, opiera się to na uzasadnionym interesie grupy spółek LGI w skutecznym i jednolitym procesie składania wniosków w całej grupie.

Nie udostępnimy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będziemy do tego prawnie zobowiązani w wyjątkowych przypadkach (np. organom ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa).

Jeśli zgadzają się Państwo, aby dane Państwa jako kandydata, podane w internetowym narzędziu aplikacyjnym (np. dane kontaktowe, kwalifikacje, dokumenty aplikacyjne itp.)

zostały poszerzone celem spradzenia, które jeszcze stanowiska są dla Państwa odpowiednie, proszę kliknąć odpowiedni przycisk.

Państwa dane aplikacyjne będą przechowywane i usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

4. NEWSLETTER

Mogą Państwo zapisać się do newsletterów na naszej stronie internetowej. O ile nie wyrażą Państwo zgody na dalsze wykorzystywanie danych, dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Na końcu każdego newslettera znajduje się link do wypisania się z newslettera („wypisz się z newslettera”).

5. PLIKI COOKIE

Na naszej stronie używamy tzw. cookies, aby rozpoznawać wielokrotne korzystanie z naszej oferty przez tego samego użytkownika lub właściciela łącza internetowego. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa przechowuje i zapisuje na Państwa komputerze. Ciasteczka nie wyrządzają szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Służą one wyłącznie do optymalizacji naszej strony internetowej i naszych ofert. Są to w większości tak zwane „cookies sesyjne”, które są usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Jednak w niektórych przypadkach te pliki cookie dostarczają informacji umożliwiających automatyczne rozpoznanie użytkownika. Rozpoznawanie to odbywa się na podstawie adresu IP zapisanego w plikach cookie. Uzyskane w ten sposób informacje służą do optymalizacji naszej oferty oraz ułatwienia Państwu dostępu do naszej strony internetowej.

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo ewentualnie nie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Więcej informacji o plikach cookie oraz o tym, jak sprawdzić, które pliki cookie zostały zapisane, jak nimi zarządzać i jak je usuwać, można znaleźć tutaj.

Aby dostosować aktualne ustawienia plików cookies kliknij w poniższy przycisk:

Cookie settings

6. KORZYSTANIE Z ANALITYKI GOOGLE

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ciasteczka nie wyrządzają szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Jeśli na tej stronie aktywowana jest anonimizacja adresu IP, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Te wyjątkowe przypadki mają miejsce tylko wtedy, gdy serwery w Europejskim Obszarze Gospodarczym, które obsługują Analytics Collection Network, przestaną działać z powodu nieprzewidzianych zdarzeń.

W naszym imieniu Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia nam innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. W celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zawarliśmy z Google Analytics umowę o powierzenie przetwarzania danych.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Mogą Państwo również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki

Używamy również Google Analytics do oceny danych z AdWords i pliku cookie podwójnego kliknięcia do celów statystycznych. Jeśli Państwo sobie tego nie życzą, wówczas mogą Państwo wyłączyć tę opcję za pomocą Menedżera preferencji reklam. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć tutaj.

Zwracamy uwagę, że w Google Analytics na naszej stronie został dodany kod „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego rejestrowania adresów IP (tzw. IP masking).

7. UŻYWANIE HOTJARA

Na naszej stronie internetowej używamy Hotjar, oprogramowania analitycznego firmy Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europa). Za pomocą Hotjar można mierzyć i oceniać zachowanie użytkownika (kliknięcia, ruchy myszy, wysokość przewijania itp.) na naszej stronie internetowej. Informacje generowane przez „kod śledzenia” i „ciasteczko” dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są przesyłane na serwery Hotjar w Irlandii i tam przechowywane. Ta sekcja opisuje szczegółowo, w jaki sposób Hotjar gromadzi dane z Państwa przeglądarki i urządzenia, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Na potrzeby usług świadczonych przez Hotjar na tej stronie, Hotjar działa jako podmiot przetwarzający dane zamówienia. Hotjar przetwarza wszelkie dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami, które Hotjar otrzymuje od nas jako dostawcy strony internetowej. Obejmuje to również sposób, w jaki Hotjar zbiera dane z przeglądarki użytkownika końcowego i urządzenia końcowego, gdy użytkownik końcowy uzyskuje dostęp do tej witryny. Ponadto zawarliśmy z Hotjar odpowiednią umowę o przetwarzanie danych zamówienia, która zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem poufności i zgodnie z prawem.

W odniesieniu do urządzenia końcowego użytkownika i przeglądarki internetowej zbierane są następujące informacje:

 • Adres IP urządzenia końcowego (jest zbierany i przechowywany w formie anonimowej, zgodnie z opisem w Informacjach technicznych)
 • Rozdzielczość ekranu urządzenia końcowego
 • Typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), system operacyjny i typ przeglądarki
 • Położenie geograficzne (tylko kraj)
 • Preferowany język podczas wyświetlania strony internetowej opartej na Hotjar
 • Interakcje użytkownika:
  • Zdarzenia myszy (ruchy, pozycja i kliknięcia)
  • Naciśnięcia klawiszy
  • Dane dziennika

Our server automatically uses random sampling to record information collected from Hotjar-based websites. These data include:

 • Domena odsyłająca
 • Odwiedzane strony
 • Położenie geograficzne (tylko kraj)
 • Preferowany język podczas przeglądania strony internetowej
 • Data i godzina wejścia na strony serwisu

Jeśli nie chcą Państwo, aby informacje o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej były gromadzone i analizowane, mogą zrezygnować Państwo z gromadzenia danych przez Hotjar w dowolnym momencie, odwiedzając stronę rezygnacji Hotjar i klikając „Wyłącz Hotjar”.

8. UNIWERSALNE ŚLEDZENIE ZDARZEŃ BING

Nasza witryna korzysta z Bing Ads Universal Event Tracking, usługi śledzenia konwersji świadczonej przez Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Usługa ta umożliwia nam śledzenie aktywności w naszej witrynie, jeśli użytkownik uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem reklamy Bing. Odbywa się to poprzez ustawienie pliku cookie (małego pliku tekstowego) na urządzeniu użytkownika po kliknięciu reklamy Microsoft Bing Ads. W szczególności Microsoft i my poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i dotarli do wcześniej zdefiniowanej strony docelowej. Dane te są przechowywane przez Microsoft przez 180 dni.

Więcej informacji na temat zasad użytkowania i prywatności tego produktu można znaleźć tutaj: https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement/

9. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Używamy tak zwanych wtyczek społecznościowych (zwanych dalej przyciskami) z sieci społecznościowych, takich jak Facebook i Xing.

9. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Używamy tak zwanych wtyczek społecznościowych (zwanych dalej przyciskami) z sieci społecznościowych, takich jak Facebook i Xing.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przyciski te są domyślnie nieaktywne, tzn. nie wysyłają żadnych danych do odpowiednich sieci społecznościowych bez Państwa interwencji. Zanim będą Państwo mogli korzystać z przycisków, muszą je Państwo aktywować jednym kliknięciem. Przycisk pozostaje aktywny do momentu ponownej dezaktywacji lub usunięcia plików cookie.
Po aktywacji nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci społecznościowej. Zawartość przycisku jest następnie przekazywana bezpośrednio z sieci społecznościowej do Państwa przeglądarki, która integruje ją ze stroną internetową.

Po aktywacji przycisku odpowiednia sieć społecznościowa może już zbierać dane, niezależnie od tego, czy wchodzą Państwo w interakcję z przyciskiem. Jeśli są Państwo zalogowani do sieci społecznościowej, może to przypisać wizytę na tej stronie do Państwa konta użytkownika.

Jeśli są Państwo członkiem sieci społecznościowej i nie chcą, aby łączył dane zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej z przechowywanymi danymi użytkownika, muszą Państwo wylogować się z odpowiedniej sieci społecznościowej przed aktywacją przycisków.

Nie mamy wpływu na ilość danych zbieranych przez portale społecznościowe za pomocą ich przycisków. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez odpowiednie sieci społecznościowe, a także Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych odpowiednich sieci społecznościowych.

Informacje na temat ochrony danych na Facebooku można znaleźć tutaj. Informacje na temat ochrony danych w Xing można znaleźć tutaj.

10. PLIKI DZIENNIKA

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z Internetu, niektóre informacje są automatycznie przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową i zapisywane przez nas w tak zwanych plikach dziennika. Pliki dziennika przechowujemy przez krótki czas w celu ustalenia awarii i względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania prób ataków), a następnie je usuwamy. Pliki dziennika, które muszą być przechowywane w celach dowodowych, są wyłączone z usuwania do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą zostać przekazane organom śledczym w indywidualnych przypadkach. Pliki dziennika (bez lub bez pełnego adresu IP) są również wykorzystywane do celów analitycznych. W plikach dziennika zapisywane są w szczególności następujące informacje:

 • Adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego następuje dostęp do platformy internetowej
 • Adres internetowy strony internetowej, z której uzyskano dostęp do platformy internetowej (tzw. URL pochodzenia lub adres URL strony odsyłającej)
 • Nazwa usługodawcy, za pośrednictwem którego uzyskuje się dostęp do platformy internetowej;
 • Nazwa pobranych plików lub informacji
 • Data i godzina oraz czas trwania wyszukiwania
 • ilość przesyłanych danych
 • System operacyjny oraz informacje o używanej przeglądarce internetowej, w tym o zainstalowanych dodatkach (np. Flash Player)
 • Kod stanu http (np. „Żądanie powiodło się” lub „Nie znaleziono żądanego pliku

11. BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Na naszej stronie internetowej stosujemy między innymi szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

12. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z unijnym RODO przysługują PaństwU następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO UE)
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych (art. 16, 17 RODO UE)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO UE)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO UE)
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO UE)

Dochodzenie tych praw wobec firmy LGI wymaga formy tekstowej i można ją przesłać na następujący adres e-mail: balazs_venter@lgi.de.

13. KONTAKT

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, można kontaktować się z naszym grupowym inspektorem ochrony danych, który jest dla Państwa dostępny wraz z inspektorami ochrony danych spółek zależnych LGI.

Balázs Venter
Inspektor Ochrony Danych Grupy LGI Group
Hewlett-Packard-Str. 1/1, 71083 Herrenberg
Mail. balazs_venter@lgi.de
Mail. dataprotection@lgi.de

Ustawienia plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Poniżej możesz wybrać, czy chcesz akceptować pliki cookie, a jeśli tak, to które z nich, oraz uzyskać dalsze informacje na ten temat.

Akceptuj wszystkie pliki cookie
Akceptuj tylko niezbędne pliki cookie
Niezbędny
WebThinker DV-Box

Zapisuje wybrane ustawienia plików cookie.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Więcej informacji

Firma przetwarzająca

LGI Logistics Group International GmbH


Nazwa i okres przechowywania plików cookie

wt-dv-settings
Zapisuje wybrane ustawienia plików cookie.
Czas trwania: 1 rok


Host / URL dostępu

*.lgigroup.com


Menedżer tagów Google

Odpowiedzialny za techniczne wdrożenie wybranych ustawień plików cookie.
https://policies.google.com/privacy

Więcej informacji

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Opis

Jest to system zarządzania tagami. Korzystając z Menedżera tagów Google, tagi mogą być dołączane centralnie za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Tagi to małe fragmenty kodu, które mogą śledzić aktywność. Kody skryptów z innych narzędzi są dołączane za pośrednictwem Menedżera tagów Google. Menedżer tagów pozwala kontrolować, kiedy dany tag jest uruchamiany.


Host / URL dostępu

*.google.com


Wybór języka

Określa język wybrany przez użytkownika.

Więcej informacji

Firma przetwarzająca

LGI Logistics Group International GmbH


Nazwa i okres przechowywania plików cookie

wp-wpml_current_language
Określa język wybrany przez użytkownika.
Czas trwania: Sesja


Host / URL dostępu

*.lgigroup.com

Funkcjonalny

Technologie te pozwalają nam analizować korzystanie z witryny w celu pomiaru i poprawy wydajności.

Google Analytics

Więcej informacji

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Nazwa i okres przechowywania plików cookie

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Służy do rozróżniania użytkowników.
Czas trwania: 1 dzień 2 lata


_gat
Służy do ograniczania szybkości żądań.
Czas trwania: 1 minuta


_gac_xx
Zawiera informacje o tym, która reklama została kliknięta.
Czas trwania: 3 miesiące


IDE
Ten identyfikator pozwala Google rozpoznać użytkownika na różnych stronach internetowych i domenach oraz wyświetlać spersonalizowane reklamy.
Czas trwania: 1 rok


Host / URL dostępu

*.google.com

Marketing

Technologie te są wykorzystywane przez reklamodawców do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika.

Reklamy Google

Więcej informacji

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Nazwa i okres przechowywania plików cookie

test_cookie
Ustawiany jako test sprawdzający, czy przeglądarka zezwala na ustawianie plików cookie. Nie zawiera żadnych identyfikatorów.
Czas trwania: 15 minuty


IDE
Zawiera losowo wygenerowany identyfikator użytkownika. Na podstawie tego identyfikatora Google może rozpoznać użytkownika na różnych stronach internetowych i wyświetlać mu spersonalizowane reklamy.
Czas trwania: 1 rok


_gcl_aw
Ten plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę Google, aby uzyskać dostęp do strony internetowej. Zawiera informacje o tym, która reklama została kliknięta, dzięki czemu osiągnięte sukcesy, takie jak zamówienia lub prośby o kontakt, można przypisać reklamie.
Czas trwania: 2 miesiące, 29 dni


_gcl_dc_
Ten plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę Google, aby uzyskać dostęp do strony internetowej. Zawiera informacje o tym, która reklama została kliknięta, dzięki czemu osiągnięte sukcesy, takie jak zamówienia lub prośby o kontakt, można przypisać reklamie.
Czas trwania: 2 miesiące, 29 dni


Host / URL dostępu

*.doubleclick.net


Microsoft Bing

Więcej informacji

Firma przetwarzająca

Microsoft Ireland Operations Limited


Nazwa i okres przechowywania plików cookie

MUID & MUIDB
Identyfikator użytkownika (rozpoznawanie użytkownika) śledzący plik cookie używany przez Microsoft Bing Ads do ukierunkowanych reklam.
Czas trwania: 390 dni


_uetsid
Jest to śledzący plik cookie wykorzystywany w reklamach ukierunkowanych.
Czas trwania: 30 minuty


SRCHUSR, SRCHUID, SRCHD
Ten plik cookie umożliwia prezentowanie odpowiednich reklam odwiedzającym sieć Microsoft Bing.
Czas trwania: 1 rok


SRCHHPGUSR
Ten plik cookie pomaga śledzić skuteczność kampanii reklamowych w sieci reklamowej Bing.
Czas trwania: 1 rok


_RwBf
Jest to ustawiane przez usługę strony trzeciej, Bing, w celu śledzenia reklam.
Czas trwania: 1 rok


_HPVN
Jest to plik cookie strony trzeciej Microsoft MSN, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie witryny.
Czas trwania: 1 rok


MSCC
Te pliki cookie śledzą zachowanie użytkownika na stronie internetowej i interakcje z interfejsem API Bing Maps.
Czas trwania: 6 miesiące


ABDEF
Ten plik cookie jest używany przez sieć reklamową Bing do śledzenia reklam.
Czas trwania: 6 miesiące


Host / URL dostępu

c.bing.com


Piksel Facebooka

Więcej informacji

Firma przetwarzająca

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irlandia


Nazwa i okres przechowywania plików cookie

_fbp
Plik cookie Facebooka wykorzystywany do analizy witryny, kierowania reklam i pomiaru reklam.
Czas trwania: 3 miesiące


Host / URL dostępu

*.facebook.com

Media
Mapy Google

Więcej informacji

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Opis

Jest to zintegrowana usługa mapy. Połączenie z usługą jest nawiązywane w celu załadowania i dostarczenia odpowiedniego materiału mapowego.


Nazwa i okres przechowywania plików cookie

NID
Ten identyfikator umożliwia Google rozpoznanie użytkownika na różnych stronach internetowych i domenach oraz wyświetlanie spersonalizowanych reklam.
Czas trwania: 1 rok


Host / URL dostępu

*.google.com

Zapisywanie indywidualnych ustawień plików cookie

Informacje o ustawieniach plików cookie i przesyłaniu danych do USA podczas korzystania z usług Google
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre pliki cookie są absolutnie niezbędne do działania naszej witryny ("niezbędne"). Wszystkie inne pliki cookie są ustawiane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na ich użycie (np. w przypadku Map Google).

Wybierając określone pliki cookie w elementach akordeonu, możesz wybrać "akceptuj tylko niezbędne pliki cookie", "akceptuj wszystkie pliki cookie" lub "zapisz indywidualne ustawienia plików cookie".

Zgoda na wykorzystywanie plików cookie innych niż niezbędne jest dobrowolna. Możesz również zmienić swoje ustawienia później za pomocą przycisku "Ustawienia plików cookie", który znajdziesz w stopce strony. Dodatkowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Korzystamy z Google Analytics w celu uzyskania ciągłej analizy i oceny statystycznej strony internetowej w celu ulepszenia strony internetowej i doświadczenia użytkownika. W ten sposób zachowanie użytkownika jest przekazywane do Google LLC, a odwiedzane strony, czas spędzony na stronie i interakcje są przetwarzane, które są wykorzystywane przez Google do własnych celów, do profilowania i do łączenia z innymi danymi dotyczącymi użytkowania.

Akceptując plik cookie powiązany z usługami Google, użytkownik wyraża zgodę zgodnie z art. 49 par. 1 S. 1 lit. a DSGVO, że dane użytkownika będą przetwarzane w USA przez Google. Stany Zjednoczone zostały sklasyfikowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości jako kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych zgodnie ze standardami UE.

W szczególności istnieje ryzyko, że dane użytkownika będą przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących, być może bez możliwości odwołania się na drodze prawnej. Jeśli użytkownik kliknie opcję "Akceptuj tylko niezbędne pliki cookie", opisany powyżej transfer nie będzie miał miejsca.

Jest to pole wymagane.

Wprowadź prawidłowy adres URL.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Ten adres e-mail jest niedozwolony.

Wprowadź prawidłowy numer

Wprowadź prawidłową liczbę dodatnią.

Wartości nie są zgodne.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

Przekroczono liczbę dozwolonych wyborów: {#}

Limit wynosi {limit} znaków. Pozostałe znaki: {pozostało}

Limit wynosi {limit} słów. Pozostałe słowa: {pozostało}

Wprowadź prawidłowy numer telefonu.

Typ pliku jest niedozwolony.

Plik przekracza maksymalny dozwolony rozmiar. Nie został przesłany.

Wprowadź godzinę w formacie 12-godzinnym AM/PM (np. 8:45 AM).

Wprowadź godzinę w formacie 24-godzinnym (np. 22:45).

Całkowity rozmiar wybranych plików {totalSize} Mb przekracza dozwolony limit {maxSize} Mb

Dziękujemy za zgłoszenie. Prosimy o sprawdzenie skrzynki e-mail.

Wiadomość nie mogła zostać wysłana. Prosimy o bezpośredni kontakt.

Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Nie wybrano żadnych plików / Nie wybrano żadnego pliku

Prześlij plik

Jest to pole wymagane.

Wprowadź prawidłowy adres URL.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Ten adres e-mail jest niedozwolony.

Wprowadź prawidłowy numer

Wprowadź prawidłową liczbę dodatnią.

Wartości nie są zgodne.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

Przekroczono liczbę dozwolonych wyborów: {#}

Limit wynosi {limit} znaków. Pozostałe znaki: {pozostało}

Limit wynosi {limit} słów. Pozostałe słowa: {pozostało}

Wprowadź prawidłowy numer telefonu.

Typ pliku jest niedozwolony.

Plik przekracza maksymalny dozwolony rozmiar. Nie został przesłany.

Wprowadź godzinę w formacie 12-godzinnym AM/PM (np. 8:45 AM).

Wprowadź godzinę w formacie 24-godzinnym (np. 22:45).

Całkowity rozmiar wybranych plików {totalSize} Mb przekracza dozwolony limit {maxSize} Mb

Dziękujemy za zgłoszenie. Prosimy o sprawdzenie skrzynki e-mail.

Wiadomość nie mogła zostać wysłana. Prosimy o bezpośredni kontakt.

Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Nie wybrano żadnych plików / Nie wybrano żadnego pliku

Prześlij plik