Documents on a desk | LGI

Ochrona danych

LGI Logistics Group International GmbH i jej spółki stowarzyszone (LGI) – dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz zainteresowanie naszą firmą i naszymi usługami. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i ich poufne traktowanie. Zależy nam na tym, aby czuli się Państwo komfortowo i bezpiecznie odwiedzając naszą stronę internetową oraz we wszelkiej komunikacji i kontaktowaniu się z nami.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE-RODO) w celu realizacji istniejącego stosunku umownego oraz w kontekście transakcji biznesowych i inicjowania działalności gospodarczej, jeżeli wyrażono dobrowolną zgodę, stosownie do artykułu 6 ustęp 1 litera a) EU-DSGVO lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) EU-DSGVO. f) RODO UE. Jako podmiot odpowiedzialny zgodnie z Art. 4 ust. 7 EU-DSGVO chcielibyśmy również poinformować Państwa o ochronie danych, kiedy przechowujemy jakie dane i jak je wykorzystujemy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Zmiany w prawie lub zmiany w naszych wewnętrznych procesach firmowych powodują, że od czasu do czasu konieczne są korekty niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Prosimy o regularne zapoznawanie się z aktualnym oświadczeniem o ochronie danych na naszej stronie internetowej.

1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe to informacje o osobie fizycznej, której tożsamość została ustalona lub może zostać ustalona, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Informacje, których nie można powiązać z osobą fizyczną, nie są danymi osobowymi.

Przetwarzanie oznacza każdy proces wykonywany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub serię procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisja, dystrybucja lub jakakolwiek inna forma udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

Przetwarzamy dane osobowe osób nieletnich, ale tylko tych, które ukończyły 16 lat. Jeżeli małoletni nie ukończył jeszcze 16 roku życia, dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy i w zakresie, w jakim opiekun prawny małoletniego wyraził na to zgodę lub upoważnienie.

2. PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OGRANICZENIE CELU

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego online, podane przez Państwa dane ( adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy nie są już potrzebne do przetwarzania lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę, nasze serwery sieciowe przechowują między innymi informacje o używanej przez Państwa przeglądarce i systemie operacyjnym, stronie, z której nas Państwo odwiedzają, stronach, które Państwo odwiedzają na naszej stronie, dacie wizyty oraz ze względów bezpieczeństwa, np. w celu wykrycia ataków na nasze strony internetowe, adres IP przydzielony Państwu przez dostawcę usług internetowych.

Używamy Państwa danych osobowych do celów technicznej administracji strony internetowej, zarządzania klientami, ankiet i marketingu tylko w wymaganym zakresie. Oczywiście udział w takich zajęciach jest dobrowolny. Przekazywanie danych osobowych instytucjom i organom państwowym odbywa się wyłącznie w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa krajowego. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności.

3. APLIKACJA ONLINE I MOŻLIWOŚCI W GRUPIE LGI

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez spółki z grupy spółek LGI odbywa się w celu przygotowania aplikacji, procesu aplikacyjnego lub stosunku pracy, który może wynikać z procesu aplikacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 a), b ) lub f) Rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych („UE-RODO”). Przed zatrudnieniem obejmuje to porównanie danych osobowych (np. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość) kandydatów, których zatrudnienie rozważamy w wyniku procesu aplikacyjnego, z wpisami na listach sankcji, takich jak w szczególności Lista terrorystyczna UE w rozumieniu unijnych przepisów antyterrorystycznych. Służy to z jednej strony zawarciu umowy o pracę z zainteresowanymi kandydatami, a z drugiej strony wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na grupie spółek LGI [art. 6 ust. 1 lit. c) UE-RODO] , gdyż przepisy ustawowe wymagają świadczenia usług finansowych, w tym wypłaty wynagrodzenia, osobom znajdującym się na odpowiednich listach sankcyjnych. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 f) EU-DSGVO, opiera się to na uzasadnionym interesie grupy spółek LGI w skutecznym i jednolitym procesie składania wniosków w całej grupie.

Nie udostępnimy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będziemy do tego prawnie zobowiązani w wyjątkowych przypadkach (np. organom ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa).

Jeśli zgadzają się Państwo, aby dane Państwa jako kandydata, podane w internetowym narzędziu aplikacyjnym (np. dane kontaktowe, kwalifikacje, dokumenty aplikacyjne itp.)

zostały poszerzone celem spradzenia, które jeszcze stanowiska są dla Państwa odpowiednie, proszę kliknąć odpowiedni przycisk.

Państwa dane aplikacyjne będą przechowywane i usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

4. NEWSLETTER

Mogą Państwo zapisać się do newsletterów na naszej stronie internetowej. O ile nie wyrażą Państwo zgody na dalsze wykorzystywanie danych, dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Na końcu każdego newslettera znajduje się link do wypisania się z newslettera („wypisz się z newslettera”).

5. PLIKI COOKIE

Na naszej stronie używamy tzw. cookies, aby rozpoznawać wielokrotne korzystanie z naszej oferty przez tego samego użytkownika lub właściciela łącza internetowego. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa przechowuje i zapisuje na Państwa komputerze. Ciasteczka nie wyrządzają szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Służą one wyłącznie do optymalizacji naszej strony internetowej i naszych ofert. Są to w większości tak zwane „cookies sesyjne”, które są usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Jednak w niektórych przypadkach te pliki cookie dostarczają informacji umożliwiających automatyczne rozpoznanie użytkownika. Rozpoznawanie to odbywa się na podstawie adresu IP zapisanego w plikach cookie. Uzyskane w ten sposób informacje służą do optymalizacji naszej oferty oraz ułatwienia Państwu dostępu do naszej strony internetowej.

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo ewentualnie nie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Więcej informacji o plikach cookie oraz o tym, jak sprawdzić, które pliki cookie zostały zapisane, jak nimi zarządzać i jak je usuwać, można znaleźć tutaj.

Aby dostosować aktualne ustawienia plików cookies kliknij w poniższy przycisk:

Cookie settings

6. KORZYSTANIE Z ANALITYKI GOOGLE

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ciasteczka nie wyrządzają szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Jeśli na tej stronie aktywowana jest anonimizacja adresu IP, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Te wyjątkowe przypadki mają miejsce tylko wtedy, gdy serwery w Europejskim Obszarze Gospodarczym, które obsługują Analytics Collection Network, przestaną działać z powodu nieprzewidzianych zdarzeń.

W naszym imieniu Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia nam innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. W celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zawarliśmy z Google Analytics umowę o powierzenie przetwarzania danych.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Mogą Państwo również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki

Używamy również Google Analytics do oceny danych z AdWords i pliku cookie podwójnego kliknięcia do celów statystycznych. Jeśli Państwo sobie tego nie życzą, wówczas mogą Państwo wyłączyć tę opcję za pomocą Menedżera preferencji reklam. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć tutaj.

Zwracamy uwagę, że w Google Analytics na naszej stronie został dodany kod „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego rejestrowania adresów IP (tzw. IP masking).

7. UŻYWANIE HOTJARA

Na naszej stronie internetowej używamy Hotjar, oprogramowania analitycznego firmy Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europa). Za pomocą Hotjar można mierzyć i oceniać zachowanie użytkownika (kliknięcia, ruchy myszy, wysokość przewijania itp.) na naszej stronie internetowej. Informacje generowane przez „kod śledzenia” i „ciasteczko” dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są przesyłane na serwery Hotjar w Irlandii i tam przechowywane. Ta sekcja opisuje szczegółowo, w jaki sposób Hotjar gromadzi dane z Państwa przeglądarki i urządzenia, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Na potrzeby usług świadczonych przez Hotjar na tej stronie, Hotjar działa jako podmiot przetwarzający dane zamówienia. Hotjar przetwarza wszelkie dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami, które Hotjar otrzymuje od nas jako dostawcy strony internetowej. Obejmuje to również sposób, w jaki Hotjar zbiera dane z przeglądarki użytkownika końcowego i urządzenia końcowego, gdy użytkownik końcowy uzyskuje dostęp do tej witryny. Ponadto zawarliśmy z Hotjar odpowiednią umowę o przetwarzanie danych zamówienia, która zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem poufności i zgodnie z prawem.

W odniesieniu do urządzenia końcowego użytkownika i przeglądarki internetowej zbierane są następujące informacje:

 • Adres IP urządzenia końcowego (jest zbierany i przechowywany w formie anonimowej, zgodnie z opisem w Informacjach technicznych)
 • Rozdzielczość ekranu urządzenia końcowego
 • Typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), system operacyjny i typ przeglądarki
 • Położenie geograficzne (tylko kraj)
 • Preferowany język podczas wyświetlania strony internetowej opartej na Hotjar
 • Interakcje użytkownika:
  • Zdarzenia myszy (ruchy, pozycja i kliknięcia)
  • Naciśnięcia klawiszy
  • Dane dziennika

Our server automatically uses random sampling to record information collected from Hotjar-based websites. These data include:

 • Domena odsyłająca
 • Odwiedzane strony
 • Położenie geograficzne (tylko kraj)
 • Preferowany język podczas przeglądania strony internetowej
 • Data i godzina wejścia na strony serwisu

Jeśli nie chcą Państwo, aby informacje o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej były gromadzone i analizowane, mogą zrezygnować Państwo z gromadzenia danych przez Hotjar w dowolnym momencie, odwiedzając stronę rezygnacji Hotjar i klikając „Wyłącz Hotjar”.

8. UNIWERSALNE ŚLEDZENIE ZDARZEŃ BING

Nasza witryna korzysta z Bing Ads Universal Event Tracking, usługi śledzenia konwersji świadczonej przez Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Usługa ta umożliwia nam śledzenie aktywności w naszej witrynie, jeśli użytkownik uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem reklamy Bing. Odbywa się to poprzez ustawienie pliku cookie (małego pliku tekstowego) na urządzeniu użytkownika po kliknięciu reklamy Microsoft Bing Ads. W szczególności Microsoft i my poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i dotarli do wcześniej zdefiniowanej strony docelowej. Dane te są przechowywane przez Microsoft przez 180 dni.

Więcej informacji na temat zasad użytkowania i prywatności tego produktu można znaleźć tutaj: https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement/

9. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Używamy tak zwanych wtyczek społecznościowych (zwanych dalej przyciskami) z sieci społecznościowych, takich jak Facebook i Xing.

9. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Używamy tak zwanych wtyczek społecznościowych (zwanych dalej przyciskami) z sieci społecznościowych, takich jak Facebook i Xing.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przyciski te są domyślnie nieaktywne, tzn. nie wysyłają żadnych danych do odpowiednich sieci społecznościowych bez Państwa interwencji. Zanim będą Państwo mogli korzystać z przycisków, muszą je Państwo aktywować jednym kliknięciem. Przycisk pozostaje aktywny do momentu ponownej dezaktywacji lub usunięcia plików cookie.
Po aktywacji nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci społecznościowej. Zawartość przycisku jest następnie przekazywana bezpośrednio z sieci społecznościowej do Państwa przeglądarki, która integruje ją ze stroną internetową.

Po aktywacji przycisku odpowiednia sieć społecznościowa może już zbierać dane, niezależnie od tego, czy wchodzą Państwo w interakcję z przyciskiem. Jeśli są Państwo zalogowani do sieci społecznościowej, może to przypisać wizytę na tej stronie do Państwa konta użytkownika.

Jeśli są Państwo członkiem sieci społecznościowej i nie chcą, aby łączył dane zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej z przechowywanymi danymi użytkownika, muszą Państwo wylogować się z odpowiedniej sieci społecznościowej przed aktywacją przycisków.

Nie mamy wpływu na ilość danych zbieranych przez portale społecznościowe za pomocą ich przycisków. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez odpowiednie sieci społecznościowe, a także Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych odpowiednich sieci społecznościowych.

Informacje na temat ochrony danych na Facebooku można znaleźć tutaj. Informacje na temat ochrony danych w Xing można znaleźć tutaj.

10. PLIKI DZIENNIKA

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z Internetu, niektóre informacje są automatycznie przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową i zapisywane przez nas w tak zwanych plikach dziennika. Pliki dziennika przechowujemy przez krótki czas w celu ustalenia awarii i względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania prób ataków), a następnie je usuwamy. Pliki dziennika, które muszą być przechowywane w celach dowodowych, są wyłączone z usuwania do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą zostać przekazane organom śledczym w indywidualnych przypadkach. Pliki dziennika (bez lub bez pełnego adresu IP) są również wykorzystywane do celów analitycznych. W plikach dziennika zapisywane są w szczególności następujące informacje:

 • Adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego następuje dostęp do platformy internetowej
 • Adres internetowy strony internetowej, z której uzyskano dostęp do platformy internetowej (tzw. URL pochodzenia lub adres URL strony odsyłającej)
 • Nazwa usługodawcy, za pośrednictwem którego uzyskuje się dostęp do platformy internetowej;
 • Nazwa pobranych plików lub informacji
 • Data i godzina oraz czas trwania wyszukiwania
 • ilość przesyłanych danych
 • System operacyjny oraz informacje o używanej przeglądarce internetowej, w tym o zainstalowanych dodatkach (np. Flash Player)
 • Kod stanu http (np. „Żądanie powiodło się” lub „Nie znaleziono żądanego pliku

11. BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Na naszej stronie internetowej stosujemy między innymi szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

12. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z unijnym RODO przysługują PaństwU następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO UE)
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych (art. 16, 17 RODO UE)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO UE)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO UE)
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO UE)

Dochodzenie tych praw wobec firmy LGI wymaga formy tekstowej i można ją przesłać na następujący adres e-mail: balazs_venter@lgi.de.

13. KONTAKT

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, można kontaktować się z naszym grupowym inspektorem ochrony danych, który jest dla Państwa dostępny wraz z inspektorami ochrony danych spółek zależnych LGI.

Balázs Venter
Inspektor Ochrony Danych Grupy LGI Group
Hewlett-Packard-Str. 1/1, 71083 Herrenberg
Mail. balazs_venter@lgi.de
Mail. dataprotection@lgi.de

Cookie settings

We use cookies on our website. Below you can choose whether and, if so, which non-essential cookies you wish to accept and receive further information on this.

Accept all cookies
Accept essential cookies only
Essential
WebThinker DV-Box

Saves the selected cookie settings.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

More information

Processing company

LGI Logistics Group International GmbH


Name and storage period of cookies

wt-dv-settings
Saves the selected cookie settings.
Duration: 1 year


Host / Access URL

*.lgigroup.com


Google Tag Manager

Responsible for the technical implementation of the selected cookie settings.
https://policies.google.com/privacy

More information

Processing company

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Description

This is a tag management system. Using Google Tag Manager, tags can be included centrally through a user interface. Tags are small sections of code that can track activity. Script codes from other tools are included via the Google Tag Manager. The Tag Manager allows to control when a certain tag is triggered.


Host / Access URL

*.google.com


Language selection

Identifies the language selected by the user.

More information

Processing company

LGI Logistics Group International GmbH


Name and storage period of cookies

wp-wpml_current_language
Identifies the language selected by the user.
Duration: Session


Host / Access URL

*.lgigroup.com

Functional

These technologies allow us to analyze the use of the website in order to measure and improve performance.

Google Analytics

More information

Processing company

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Name and storage period of cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Serves to distinguish users.
Duration: 1 day 2 years


_gat
Used to throttle the request rate.
Duration: 1 minute


_gac_xx
Contains information about which ad was clicked.
Duration: 3 months


IDE
This ID allows Google to recognize the user across different websites and domains and display personalized advertising.
Duration: 1 year


Host / Access URL

*.google.com

Marketing

These technologies are used by advertisers to serve ads that are relevant to your interests.

Google Ads

More information

Processing company

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Name and storage period of cookies

test_cookie
Set as a test to check whether the browser allows cookies to be set. Does not contain any identifiers.
Duration: 15 minutes


IDE
Contains a randomly generated user ID. Based on this ID, Google can recognize the user across different websites and show him personalized advertising.
Duration: 1 year


_gcl_aw
This cookie is set when a user clicks on a Google ad to access the website. It contains information about which ad was clicked on, so that successes achieved, such as orders or contact requests, can be attributed to the ad.
Duration: 2 months, 29 days


_gcl_dc_
This cookie is set when a user clicks on a Google ad to access the website. It contains information about which ad was clicked on, so that successes achieved, such as orders or contact requests, can be attributed to the ad.
Duration: 2 months, 29 days


Host / Access URL

*.doubleclick.net


Microsoft Bing

More information

Processing company

Microsoft Ireland Operations Limited


Name and storage period of cookies

MUID & MUIDB
User identifier (user recognition) tracking cookie used by Microsoft Bing Ads for targeted advertising.
Duration: 390 days


_uetsid
This is a tracking cookie used for targeted advertising.
Duration: 30 minutes


SRCHUSR, SRCHUID, SRCHD
This cookie makes it possible to present relevant advertisements to visitors of the Microsoft Bing network.
Duration: 1 year


SRCHHPGUSR
This cookie helps track the effectiveness of advertising campaigns on the Bing advertising network.
Duration: 1 year


_RwBf
This is set by a third-party service, Bing, for tracking advertising.
Duration: 1 year


_HPVN
This is a Microsoft MSN 1st party cookie that ensures the proper functioning of the website.
Duration: 1 year


MSCC
These cookies track user behavior on the website and interactions with the Bing Maps API.
Duration: 6 months


ABDEF
This cookie is used by the Bing advertising network for tracking advertising.
Duration: 6 months


Host / Access URL

c.bing.com


Facebook Pixel

More information

Processing company

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland


Name and storage period of cookies

_fbp
Cookie from Facebook used for website analytics, ad targeting, and ad measurement.
Duration: 3 months


Host / Access URL

*.facebook.com

Media
Google Maps

More information

Processing company

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Description

This is an integrated map service. A connection to the service is established to load and provide the corresponding map material.


Name and storage period of cookies

NID
This ID allows Google to recognise the user across different websites and domains and display personalised advertising.
Duration: 1 year


Host / Access URL

*.google.com

Save individual cookie settings

Information about your cookie settings and data transfer to the USA when using Google services.
We use cookies on our website. Some cookies are absolutely necessary to operate our website ("essential"). All other cookies are only set if you consent to their use (e.g. for Google Maps).

By selecting specific cookies in the accordion elements, you can choose to "accept only essential cookies ", "accept all cookies" or "save individual cookie settings".

Consent to the use of non-essential cookies is voluntary. You can also change your settings subsequently using the "Cookie Settings" button, which you will find in the footer of the page. Supplementary information can be found in our privacy policy.

We use Google Analytics to obtain continuous analysis and statistical evaluation of the website in order to improve the website and the user experience. In doing so, user behavior is transmitted to Google LLC and the pages visited, time spent on the site and interaction are processed, which are used by Google for its own purposes, for profiling and for linking with other usage data.

By accepting the cookie associated with Google services, you consent in accordance with Art. 49 para. 1 S. 1 lit. a DSGVO that your data will be processed in the USA by Google. The USA is classified by the European Court of Justice as a country with an insufficient level of data protection according to EU standards.

In particular, there is a risk that your data will be processed by U.S. authorities for control and monitoring purposes, possibly without legal recourse. If you click on "Accept essential cookies only", the transfer described above will not take place.

This is a required field.

Please enter a valid URL.

Please enter a valid email address.

This email address is not allowed.

Please enter a valid number.

Please enter a valid positive number.

The values do not match.

Please fill in all fields.

You have exceeded the number of allowed selections: {#}

The limit is {limit} characters. Remaining characters: {remaining}

The limit is {limit} words. Remaining words: {remaining}

Please enter a valid phone number.

The file type is not allowed.

The file exceeds the maximum allowed size. It has not been uploaded.

Please enter the time in 12-hour AM/PM format (e.g. 8:45 AM)

Please enter the time in 24-hour format (e.g. 22:45)

The total size of the selected files {totalSize} Mb exceeds the allowed limit {maxSize} Mb

Thank you for your request. Please check your e-mail box.

Your message could not be sent. Please contact us directly.

Your message has been sent. We will get back to you as soon as possible.

No files selected / No file selected

Upload file

This is a required field.

Please enter a valid URL.

Please enter a valid email address.

This email address is not allowed.

Please enter a valid number.

Please enter a valid positive number.

The values do not match.

Please fill in all fields.

You have exceeded the number of allowed selections: {#}

The limit is {limit} characters. Remaining characters: {remaining}

The limit is {limit} words. Remaining words: {remaining}

Please enter a valid phone number.

The file type is not allowed.

The file exceeds the maximum allowed size. It has not been uploaded.

Please enter the time in 12-hour AM/PM format (e.g. 8:45 AM)

Please enter the time in 24-hour format (e.g. 22:45)

The total size of the selected files {totalSize} Mb exceeds the allowed limit {maxSize} Mb

Thank you for your request. Please check your e-mail box.

Your message could not be sent. Please contact us directly.

Your message has been sent. We will get back to you as soon as possible.

No files selected / No file selected

Upload file